KokoronoNiwa’s diary

書くことで心を癒す

「は」と「が」の使い分け Cách phân biệt は và が

Tiếng Nhật được xem là 1 trong những ngôn ngữ khó nhằn. Điều này thì khỏi cần bàn cãi rồi. Tuy nhiên, có những thứ cơ bản, tưởng chừng như rất dễ và thường được dạy khi vừa mới nhập môn, nhưng không phải ai cũng có thể sử dụng thành thạo và chính xác được.
Đó là sự khác nhau giữa は và が. Đây là 2 trợ từ được cho là khá giống nhau và trong nhiều trường hợp có thể sử dụng thay thế cho nhau. Tuy nhiên, tùy bối cảnh, 2 từ này lại hoàn toàn khác nhau.
Trước đây, mình được các thầy cô dạy là, は được sử dụng khi cần nhấn mạnh sự vật, sự việc phía sau nó; còn が là nhấn mạnh cho đối tượng nằm ở phía trước nó.
Ví dụ: 1. 私は学生です。
   2. 私が学生です。
  
Đọc giải thích trên và xem ví dụ, bạn có hiểu sự khác nhau của 2 câu này chưa? Chắc chưa đâu nhỉ.
Thực ra, giải thích kiểu này khá trừu tượng. Để dễ hiểu hơn, mình nên sử dụng đến câu hỏi.
Ở vd1, nó là câu trả lời của câu hỏi: Bạn làm gì? Tức là người hỏi đang quan tâm đến bạn, muốn tìm hiểu về bạn, muốn biết bạn làm gì, bác sĩ hay kỹ sư, hay vẫn còn là học sinh.
Còn ở vd2, nó là câu trả lời cho câu hỏi: Ai là học sinh? Tức là người hỏi muốn biết trong nhiều người, người nào là học sinh.
 
Tới đây chắc các bạn hơi hiểu hiểu rồi nhỉ.
 
Mình lại thử 1 cách phân biệt khác.
は thường được đi theo phía sau bởi danh từ hoặc tính từ. が thường được đi theo bằng động từ.
Ví dụ: 1. 田中は社長です。
   2. 田中は優しいです。
   3. 田中が来ました。
 
Đây là cách sử dụng khi tường thuật, không có chủ đích nhấn mạnh gì cả.
Theo ví dụ trên, Topic xoay quanh anh Tanaka.
1. Tanaka là giám đốc (có ai khác là giám đốc nữa không thì người nói không quan tâm, chỉ quan tâm Tanaka làm gì.)
2. Takana hiền (ngoài Tanaka có thể có người khác cũng hiền, hoặc không; chủ đề được quan tâm là “Tanaka là người như thế nào”)
3. Tanaka đã đến (ngoài Tanaka có thể có người khác cũng đã đến, hoặc không; chủ đề được quan tâm là “Tanaka đã đến hay chưa”)
Tuy nhiên, nếu tráo đổi が và は sắc thái ý nghĩa sẽ khác nhau như thế nào?
           4. 田中が社長です。
   5. 田中が優しいです。
   6. 田中は来ました。
4. Giám đốc là Tanaka. Chỉ có Tanaka là giám đốc. Chủ đề được quan tâm là ai là giám đốc.
5. Người hiền là Tanaka. Ngoài Tanaka ra không có người khác hiền. Chủ đề đang được quan tâm là người nào hiền.
6. Người đã đến là Tanaka. Những người khác không tới.
 
Sẵn tiện mình cho 1 ví dụ, và đặt 1 câu hỏi. Bạn thử trả lời nhé (tập trung vào sự khác nhau của に và には).
 
Có 1 người khách vào trọ trong 1 lữ quán. Người khách thấy lữ quán khá âm u, vắng vẻ, bèn hỏi nhân viên: “この部屋に幽霊がいますか?“
Người nhân viên trả lời rằng: ”この部屋にはいません。“
 
Và người khách trọ đã sợ hãi bỏ đi. Không dám trọ lại. Bạn có biết vì sao không?